Sohbet hazan – Mevlid Kandili Nedir ?

Mevlid Kandili Nedir ?

İnsanlığa gönderilen en son peygamber, Hz Muhammed’dir. Peygamber efendimiz Kameri olarak adlandırılan Rebiü’l -evvel ayının 12. gecesi dünyaya gelmiştir. Miladi takvime göre bu tarih 571 yılı Nisan ayına rastlamaktadır. İşte, efendimize, resule kavuştuğumuz bu mübarek gecede kutlanan kandile “Mevlid Kandili denir. Mevlid Kandili bundan dolayı çok önemlidir ve daima kutlanır.

O’nun doğduğu zaman dünyanın her tarafı cehalet, zulüm ve ahlaksızlık almış ver yürümüş haldeydi. Allah’a olan inanç unutulmuş, insanlık korkunç ve karanlıklar içinde boğuşuyor, dünya yaşanılmaz bir hal almıştı.

O’nun doğduğu gece, önce bir ay parladı, sonra da etrafı bir ışık kapladı. İnsanlığın kurtuluşu için çok hayırlı ve mübarek bir insan dünyaya geldi. İşte, Peygamberimizin doğmasıyla ilgili Kuran-i Kerim’de yer alan ayetler;

– Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” (Enbiyâ, 107)

 

– “Ant olsun ki içlerinden, kendilerine Allah’ın âyetlerini okuyan, (kötülüklerden ve inkârdan) kendilerini temizleyen, kendilerine Kitap ve hikmeti öğreten bir

 

– Peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar apaçık bir sapıklık içinde idiler.” ( Al-i İmrân, 164)

 

– “Biz seni bütün insanlara ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik; fakat insanların çoğu bilmezler.”  (Sebe, 28)

 

– Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve doğru söyleyin. (Böyle davranırsanız) Allah işlerinizi düzeltir ve günahlarınızı bağışlar. Kim Allah ve Rasulü’ne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur “ (Ahzap  70-71)

 

– “Andolsun, Allah’ın rasûlünde sizin için, Allah’a ve âhiret gününe kavuşmayı umanlar için ve Allah’ı çok ananlar için güzel bir örnek vardır.” (Ahzâb, 21)

 

– “De ki: Allah’ı seviyorsanız bana uyunuz ki, Allah da sizi sevsin ve günâhlarınızı bağışlasın…”  (Âl-i İmrân -31)

  • * * *Sohbet Aile  Olarak Kandiliniz kutlar  Hayırlara Vesile Olmasını Cenab’ı Haktan  Niyaz ederiz * * *